Masz tę moc zmienić jutro - uczestnicy spotkania kończącego projekt

Spotkanie kończące projekt „Masz tę moc zmienić jutro”

1 grudnia br. w Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie kończące projekt „Masz tę moc zmienić jutro”. Projekt został zrealizowany w ramach Klubu Integracji Społecznej w Piasecznie. Uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, a także wziąć udział w cyklu warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i powrotu na rynek pracy. Zajęcia były skierowane do osób planujących podjęcie zatrudnienia lub przekwalifikowanie się. Więcej informacji na temat kolejnych edycji projektu można uzyskać u koordynatorki – Pani Marty Kucickiej: