Burmistrz Widz i Grażyna Piotrowska

Ruszamy !

Centrum przedsiębiorczości

Gmina Piaseczno stara się dbać o przedsiębiorców zarówno poprzez poprawę jakości usług, zarówno tych ogólnych, kierowanych do wszystkich mieszkańców, aby żyło się bezpieczniej, wygodniej i zdrowo, ale również przez ściśle dedykowane programy skierowane do przedsiębiorców. Jednym z nich jest przygotowywane Centrum Przedsiębiorczości.

Zostanie ono otwarte w lokalu przy ul. Warszawskiej 1.

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, podpisaliśmy umowę, z Fundacją MAY z Warszawy, która będzie realizowała zadania wspierające przedsiębiorczość – mówi Robert Widz, II Zastępca Burmistrza. – Będą Projekty dotyczące wsparcia osób, które dopiero myślą o założeniu działalności gospodarczej, projekty dla osób przebywających na urlopach wychowawczych jak również wsparcia merytorycznego, które otrzymają firmy już działające – wyjaśnia wiceburmistrz.

W Centrum Przedsiębiorczości będzie również nowoczesna powierzchnia biurowa do wykorzystania na pracę i spotkania. – Mamy nadzieję, że będzie to miejsce, w którym rozkwitnie życie biznesowe naszych mieszkańców – mówi Honorata Kalicińska odpowiedzialna za koordynację projektu z ramienia urzędu. – Chcemy, aby Przedsiębiorcy poczuli się zaopiekowani i mieli możliwości dalszego rozwoju. Nasi Mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Mieszkańca, będą mieli 10 bezpłatnych wejść, chcemy przez to zachęcić do meldowania się i płacenia podatków w naszej gminie – dodaje Pani Honorata.


Szczegóły i zapisy do Projektu: Piaseczno Centrum Przedsiębiorczości

 

Zapraszamy !