Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - logo MJWPU

Konkurs MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków dla MŚP w związku z COVID 19.

Nabór będzie trwał od 30 lipca do 7 sierpnia.

Więcej szczegółów na: www.funduszedlamazowsza.eu