logo_łsse

Dotyczy poziomu pomocy publicznej

Szanowni Przedsiębiorcy,

Przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do której należy nasza Gmina, informują o zmieniających się przepisach dotyczących poziomu pomocy publicznej dla naszych Przedsiębiorców.

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją ŁSSE Powiat Piaseczyński

W sprawie szczegółów prosimy się kontaktować:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź email: info@sse.lodz.pl
Agnieszka Sobieszek Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora tel.: 607 070 136 E-mail: agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl
Karolina Falkenberg Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora Tel.: 721 205 620 E-mail: karolina.falkenberg@sse.lodz.pl
Rafał Piątczak Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora Tel. 605 161 153 E-mail: rafal.piatczak@sse.lodz.pl