logo_BCRP

Wspieram firmy różnej wielkości w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem, szczególnie tam, gdzie istnieje ryzyko utraty płynności finansowej spowodowane dużymi wydatkami lub małą sprzedażą. Pomagam firmom zidentyfikować ich problemy operacyjne, które zagrażają konkurencyjności firmy na rynku. Wspieram procesy planowania strategicznego w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych rynkach w międzynarodowych korporacjach. Pomagam we wdrażaniu systemów informacji zarządczej, w tym rachunkowości zarządczej i raportowania wewnętrznego.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą na mojej stronie internetowej.

https://www.bcrp.company/